Björklund Isolering & Bygg AB | Telefon: 070-36 50 161[email protected]
Björklund Isolering intro

Björklund Isolering & Bygg

Experter på teknisk isolering

Vi hjälper dig med teknisk isolering, brandtätning, asbestsanering & rörmärkning!

Teknisk VVS-isolering

Innefattar isolering av rör och ventilationskanaler med teknisk isolering. Rörisolering behövs av flera olika skäl, både funktionella och ekonomiska. Rörisoleringen har i uppgift att mediet i systemet ska behålla avsedd temperatur, undvika att rören värmer upp rum som inte behöver värmas, undvika att kallvattenrören värms upp av varmvattenrör som ligger intill och att förhindra brännskador från heta rör och kondens på kalla rör. Olika ytbeklädnader används mycket för det estetiska men även för skydd mot väder, vind och annat som kan tänkas förstöra isoleringen. Där finns en rad olika varianter av plåt i plast och aluminium eller galvad plåt.

Teknisk isolerings arbeteVi på Björklund Isolering & Bygg

Vintern 2016 grundades ”Björklund Isolering & Bygg AB” av Mikael Björklund. Idag är vi 12 anställda som arbetar med teknisk isolering, sanering och brandtätning. Våra montörer har god och lång erfarenhet inom tekniks VVS-isolering och vårt mål är att du som kund ska bli riktigt nöjd och få den bästa möjliga service.

Kontakta oss

Anställda på Björklund Isolering